1

A Simple Key For Pod Unveiled

News Discuss 
เช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขนิวซีแลนด์ก็ยังออกมาให้ข้อมูลประชาชนอย่างรอบด้าน และสนับสนุนผู้ที่ยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ให้หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการเผาไหม้แทน แต่ สธ. นอกจากนี้ยังมีการบรรยาย "อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า และการรู้เท่าทันกลยุทธิ์ที่บิดเบือนข้อเท็จจริงของอุตสาหกรรมยาสูบ" โดย ผศ.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และ เรื่อง "บุหรี... https://edwinaefgh.blogdomago.com/19891213/the-บ-หร-ไฟฟ-าใกล-ฉ-น-diaries

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story