1

The Fact About thiền định That No One Is Suggesting

News Discuss 
Ba là vỉng viễn tránh những quả báo phiền khổ, oan cừu oan trái của đời trước cũng như đời nầy. Vua A Dục đã trả lời cho một vị đại thần như sau, khi vị nầy ngăn cản Vua không cho Vua đảnh lể các vị Tỳ-kheo: Phật học https://jasperhynye.blogdemls.com/344354/everything-about-phật-học

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story