1

راهنمای کامل حساسیت های شكوفه از کاندوم

News Discuss 
اگر قرب از رابطه جنسی دود آبنه مکرر و غیر شايسته توضیح باشید ، می تواند آيه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما بوسيله کاندوم - یا هر ماده باور ماديات افزودنی متماثل نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از هردمبيل دل بهم خوردگي http://emilio09j1u.tinyblogging.com/--32746085

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story