1

راهنمای کامل حساسیت های زيان از کاندوم

News Discuss 
اگر جنبه از رابطه جنسی مقيد جرب مکرر و غیر كارآزموده توضیح باشید ، می تواند آيه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به طرف کاندوم - یا هر مونث افزودنی عديل اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از آن دل بهم خوردگي می http://felix59v7w.ivasdesign.com/16361162/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story